Danh mục

 

 

Chứng Nhận Chất Lượng Yến Sào Mami đã được Bộ Y Tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng VSATTP, Cục Thú Y chứng nhận miễn nhiễm H5N1, và người tiêu dùng bình chọn là Top 100 SP, DV tốt nhất cho Gia Đình và Trẻ Em.

0966 788 688